Sofus Bay Sjøgren f. 2000

Instruktør i Krumspring

Uddannelser/kurser

Hjælpertrænerkursus

Førstehjælp


Særlige kompetencer, resultater, discipliner mv.

Jeg er selv gammel gymnast og har været aktiv i foreninger SIF og DGI igennem mange år. Jeg har de seneste 2,5 år arbejdet på Tagensbo skole i Nordvest hvor jeg har fået en masse pædagogiske kompetencer. Jeg har mest været sammen med de mindre børn både som pædagogmedhjælper i fritidshjemmet og inklusionsteamet og som vikar for de mindre skoletrin.


Erfaring i Krumspring
Instruktør i Krumspring fra sæsonen 2023-2024. Jeg deltager i disse aktiviteter.


Erfaring fra andre foreninger

Jeg har tidligere været hjælpetræner i gymnastikforeningen SIF i Roskilde for aldersgruppen 3-6 år.


Erhverv eller studie uden for Krumspring

Til hverdag studerer jeg til bygningskonstruktør på Københavns erhvervsakademi


Mail: sofusbaysjoegren@krumspring.dk