Motorik og små børn

Indhold på voksen-barn hold i Krumspring er velovervejet

Derfor er gentagelser vigtige

Krumspring får af og til mails fra forældre på voksen-barn holdene med ordlyden: ”Det er lidt ensformigt”, ”vi har sunget den samme sang tre gange nu” eller ”hvorfor er opbygningen altid den samme?” 😊


Det er helt med vilje, at vores instruktører gentager mange elementer på voksen-barn holdene.


Det gør vi, fordi børn lærer bedst i et genkendeligt og trygt læringsmiljø. Vi ønsker at bruge tid på, at de lærer salen, redskaberne og instruktørerne at kende.


Når rammerne føles trygge, har de langt bedre forudsætninger for at udforske og eksperimentere med nye færdigheder.Læringsproces ved ny færdighed

Når en ny færdighed skal mestres, går de igennem en læringsproces, hvor de:

  1. Først observerer færdigheden – hvad gør de andre?
  2. Deler den op i mindre bidder og træner enkelte dele af færdigheden. F.eks. at sætte sig ned i squat inden man laver en kolbøtte.
  3. Sætter færdigheden sammen. Forsøger f.eks. at trille fra maven om på ryggen i en kolbøtte.  
  4. Gentager færdigheden til den mestres uanset underlag, tid og sted

Børn lærer i forskellige tempi, og det medfører, at nogle børn vil bruge lang tid på at observere og andre på at øve. Det er helt i orden, hvis et barn har brug for at sætte sig ud og observere i starten. Legen vil blive gentaget, og måske vil barnet have mod på at prøve næste gang.


Andre børn vil tumle sig frem, og via en million gentagelser vil de til sidst kunne øvelsen.

Trygge rammer kan givet øget læringsparathed

Rammerne skal indbyde til ro, for det giver mulighed for at træne en færdighed. Selvsikkerheden og kropskontrollen vil øges, fordi kroppen begynder at huske. Færdigheden vil blive rutine, og kan måske begynde at blive kombineret med andre færdigheder, som f. eks.:  ”Kan jeg både hoppe og dreje rundt samtidig?”


Hvis vi skiftede alle elementer ud fra gang til gang, vil alt føles nyt og uoverskueligt.  Nogle børn vil trække sig, blive usikre og måske endda nægte at prøve det nye af – eller helt nægte at gå med ind i hallen til sidst.


Vi ønsker at alle børn skal have en god og sjov start til gymnastik, vi håber derfor at I voksne vil være med til at bakke op om denne struktur.

I Krumspring roser vi både når noget lykkes, men mere når vi kan se at barnet kæmper for at lære.

Det kræver mod og motivation at blive ved, selvom noget er svært. Oplever barnet, at det er okay at fejle, vil det skabe mod på at kaste sig ud i noget nyt, og dermed skaber vi et bedre afsæt for ny læring.