Referat af  generalforsamling 29. februar


Referat  fra generalforsamling d. 29. februar 2024

1. Valg af dirigent og referent


Referent: Sandra/Niels
Dirigent: Kenneth

2. Bestyrelsens beretning v. Julie

 

Det har været endnu et år hvor der har været fut i krumspring. Der har været nye lokationer og projekter (ABIF, KKFO).  FamilieTons har haft kæmpe succes, der har været rigtig mange deltagende. Julie fortæller om de udfordringer og succeser der har været rundt på vores lokationer og i klublokalet.

 

Ny arbejdsfordeling grundet Mettes stop i Krumspring. Bestyrelsen har fået flere opgaver og ansvarsområder. Der er også mere fokus på kerneopgaven i denne sæson og færre nye store projekter.

 

Krumspring deltog ved Sports Galla 2023. Vi var nomineret til Årets Gymnastik Forening, hvor vi blev blandt de 3 bedste.

 

 

3. Forelæggelse v. Mette og godkendelse af regnskab

Gennemgået v. Mette.

 

4. Opdatering fra instruktørerne v. Niels, Andrea og Kenneth

Gennemgående dygtige og engagerede instruktører, som ved hvad deres opgave er og ikke mindst hvordan vi kører tingene her i Krumspring. Instruktørerne virker glade og tilfredse.

Tidligere klage virker til at være blevet bearbejdet og der har ikke været mere siden.
- Engagerede instruktører som ikke blot er gymnastik-undervisere, men også i børnehøjde og samler pædagogiske opgaver op.

 

Instruktørerne og ledelsen er gode til at rumme diverse problematikker i fællesskab.

De lokationsansvarlige bliver benyttet af den resterende instruktørgruppe, der er meget kommunikation internt, som tager ting i opløbet.

Vi arbejder på at sikre vidensdeling og eksempler på hvad der fungerer godt og har gjort det længe til de nye instruktører, som skal overtage når de garvede så småt træder ud i andre jobs mm.

Status samtaler fungerer rigtig godt. Opfattelsen er at det tager meget tid, men at det er tiden værd.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen.

 

6. Valg af bestyrelse og Suppleanter

Mette er på valg, og genopstiller ikke. Derfor valg af ny kasserer. Claus stiller op. Julie, Andrea, Tobias, Niels, Maja, Mathilde, Claus, Ditte og Kenneth er ikke på valg.  Emma har udtrykt ønske om at komme ind i bestyrelsen. Emma er valgt ind. Ditte udtrykker ønske om at blive suppleant, hvilket imødekommes.

Ny bestyrelse anno 2024:

Kasser:
- Claus

Bestyrelsesmedlemmer:
- Julie, Andrea, Tobias, Niels, Maja D, Mathilde W, Kenneth, Sandra, Emma K og Claus.

Suppleanter:
- Ditte

 

7. Valg af revisor

Vores vanlige revisor, Per, vælges. HK-revision.

8. Eventuelt
Ikke noget på punktet.