Der indkaldes til generalforsamling 25. februar kl. 11 i Aulaen på Kirkebjerg skole

Dagsorden iht. vedtægterne

Referat af generalforsamling afholdt 20/3-2022