Mette Hansen f. 1963

Uddannelser/kurser
Modtagning spring for børn i alderen 6-10 år.
Førstehjælp.

Bestyrelsespost og -funktioner
Bestyrelsesmedlem og kasserer.

Særlige kompetencer, resultater, discipliner mv.
Jeg er uddannet revisor. Jeg har også arbejdet som IT-analytiker og projektleder.

Erfaring i Krumspring
Jeg har været bestyrelsesmedlem og kasserer i mange år.

Erhverv eller studie uden for Krumspring
Jeg er desværre førtidspensionist som følge af et biluheld. I daglig tale kalder vi det PHD (pensionist hele dagen).

Mail: mette@krumspring.dk