Mette Hansen f. 1963

Uddannelser/kurser
Modtagning spring for børn i alderen 6-10 år
Førstehjælp

Bestyrelsespost og -funktioner

Bestyrelsesmedlem (helikopter) og kasserer.

Særlige kompetencer, resultater, discipliner mv.
Jeg er uddannet revisor, IT-analytiker og -projektleder. Jeg har også bestået en VoksenPædagogiskGrunduddannelse (VPG) ved Aalborg Universitet. Jeg har også undervist og arbejdet som IT-konsulent, -analytiker og -projektleder.

Erfaring i Krumspring
Jeg har været bestyrelsesmedlem og kasserer i mange år.

Erhverv eller studie uden for Krumspring
Jeg er desværre førtidspensionist som følge af et biluheld. I daglig tale kalder vi det PHD (pensionist hele dagen).

Mail: mette@krumspring.dk