Persondataloven

 • God databehandlingsskik
  Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik.
 • Samtykke
  Når en person opretter sig eller sit barn i Krumsprings medlemssystem, sker det med personens samtykke, da Krumspring ikke tvinger nye til at lade sig oprette. Personen kan til enhver tid bede om at blive fjernet fra systemet. 
  Medlemsdata bevares i max. 5 år efter udmeldelse af hensyn til tilskudsordning fra Københavns kommune. Ikke-aktive medlemmer fjernes fra online-medlemssystem senest 3 måneder efter, at personen har været aktiv i et kalenderår. 
  Instruktøres data fjernes automatisk fra ForeningLet og Danløn senest 2 måneder efter, at personen har været aktiv i et kalenderår.
 • Oplysningspligt
  Medlemmets data benyttes til kontakt til det enkelte medlem. Desuden skal Krumspring kunne oplyse navne, adresse og fødselsdatoer til Københavns kommune pga. tilskudsordningen.
  Instruktørernes data gemmes af hensyn til kommunikation og lovkrav.
 • Indsigtsret
  Medlemmet har ret til at få oplyst, hvad der er registreret hos Krumspring. Foruden de data, medlemmet selv kan se via personligt login, kan der være registreret afsendte og modtagne mails samt yderligere informationer, der skal kunne opgives til Københavns kommune i forbindelse med tilskudsordningen.
 • Rettelse af fejl
  Hvis det viser sig, at Krumspring har registreret ukorrekte oplysninger om en person, skal Krumspring rette/slette disse oplysninger, hvis personen ønsker det.
 • Oplysning om databehandling
  Krumspring er dataansvarlig for de registrerede oplysninger.
  ForeningLet og Danløn foretager databehandlingen for Krumspring.
 • Klageadgang
  Der kan klages til Datatilsynet over behandlingen af oplysninger om den pågældende. Hvis der er noget, som du vil have uddybet, kan du kontakte Krumspring eller Datatilsynet.