Lokaler

Krumspring benytter offentlige lokaler på 6 skoler.

Stederne er let tilgængelige med offentlige transportmidler.

Adresser og adgang til de enkelte steder kan også ses på nedenstående links:

  • Katrinedalshallen
  • Katrinedals skole
  • Kirkebjerg skole
  • Rødkilde skole
  • Tagensbo skole 
  • Vanløse hal1