Krumsprings instruktører har udarbejdet disse


Corona-regler i Krumspring

Hvad gør vi?


 • Vi overholder de regler og retningslinjer for idrætsaktiviteter, der er udarbejdet af Københavns Kommune og af DGI/DIF.
 • Alle over 12 år skal bære mundbind til og fra aktiviteten (der skal ikke bæres mundbind ved træning/omklædning, og det gælder også voksne på voksen/barn hold)
 • Vi tager imod jer udenfor, inden undervisningen starter. Der vil være et skilt med Ankomst
 • Vi afleverer børnene til jer udenfor, når undervisningen er slut (skilt med Afgang)
 • Vi sørger for, at antal tilladte personer i lokalet ikke overskrides
 • Vi sørger for håndsprit i døren
 • Vi spritter gymnastikredskaberne af før og efter hver undervisning med hjælp fra børnene
 • Vi vurderer om der er øvelser, der ændres eller udgår midlertidigt
 • Vi spritter toiletterne af før og efter hver undervisning
 • Vi sørger for afspritning af vores egne og børnenes hænder før, under og efter undervisningen
 • Vi orienterer kontaktperson nr. 1 via sms/opringning, før vi sender børn hjem, hvis de udviser symptomer eller er syge

Hvad forventer vi af jer?


 • I/jeres børn bliver hjemme, hvis der er det mindste tegn på sygdom
 • I møder op for at aflevere og afhente jeres børn senest 5 minutter før holdets start- og sluttidspunkter (fx aflevering ca. kl. 15.55 og afhentning ca. kl. 16.55)
 • Hvis I kommer for sent, sender I barnet ind alene og venter udenfor 5-10 minutter for at være sikker på, at barnet har fundet ind i den rigtige sal/hal
 • I sørger for, at børnene (og I selv, hvis det er voksen/barn-hold) er klædt om hjemmefra – ved aktiviteter, der kræver indendørssko, kan vi evt. hjælpe med at skifte sko inden for døren
 • I respekterer, at hverken omklædningsrum eller badefaciliteter må anvendes, medmindre der på holdet er indgået aftale om afspritning vedr. zoner/berøringsflader.
 • I sørger for, at der bliver tisset af hjemmefra, så brug af fælles toiletter minimeres
 • Hvis barnet får en positiv test efter at have været til træning, vil vi meget gerne have besked. Vi vil opfordre holdet til at blive testet.

Krumsprings retningslinjer opdateres i takt med myndighedernes retningslinjer.