Generalforsamling 24. februar 2019.

Claus bød velkommen.

Pkt. 1 Der blev foreslået dirigent (Liselotte) og referent (Mette), hvilket blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Det kom på hjemmesiden og der blev sendt mails ud i januar.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning:
Julie startede med at fortælle om Tryg i Krumspring, hvor processen har været god for os. Selvom det hedder springsikker hos GymDanmark, så har vi også fået meget ud af f.eks. at lave vores nye springkoncept, så det er ikke kun processen vedr. redskaber og sikkerhed, der har været nyttigt. Vi kan nu ansøge om certificering, og det bliver overrakt til Krumspring opvisning sidste søndag i april.
Liselotte fortalte om den kommende opvisning i Valby-Hallen. Anne-Katrine fortalte om erfaringerne på GymCamp og Kulturhavn.
Julie fortalte om konklusionerne fra evalueringsskemaerne, og at de overvejende har været gode, selvom vi har været hårdt ramt af lokalemangel + ingen varme i salene på Kirkebjerg skole. Det er heldigvis klaret. Nu mangler vi bare at få gjort rent regelmæssigt der, for der er beskidt.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3 Mette fremlagde regnskabet, og det blev godkendt. I forbindelse med regnskabet blev der talt om bookinger til lokaler til næste sæson, og vi har brug for mange flere tider.

Pkt. 4 Opdatering fra instruktørerne. Mohammed, Jonathan, Benjamin, Daniel, Anne-Katrine, Eskil og Liselotte fortalte om, hvordan det går på holdene. Vi sætter antal til 18 på alle hold, og vi laver tættere hold aldersmæssigt.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 6 Valg
Julie blev valgt som formand.
Mette fortsætter som kasserer.
Liselotte og Anne-Katrine blev valgt for 2 år.
Claus, Daniel og Ditte er ikke på valg i 2019 (de fortsætter alle).  
Suppleanter. Mohammed og Jonathan fortsætter som suppleanter

Pkt. 7 Valg af revisor
Skovbo Revision blev valgt igen

Pkt. 8 Eventuelt
Airmåtte på Kirkebjerg skal ikke limes, før vi ved, om der bliver gjort rent der.

Liselotte takkede af som dirigent, og der blev grinet lidt ad den af og til manglende ro, for det er en engageret flok, der samles.

Julie sagde tak og pænt farvel