Frivillig i Krumspring

Sådan ser en airtrack ud indefra, når en af Krumsprings handymænd er i gang med at reparere den. Handymændene er frivillige, der hjælper hinanden med at sikre, at de redskaber, som Krumsprings instruktører benytter i timerne, er i orden.

Kontakt gerne Claus, hvis du vil være med.