Krumsprings bestyrelse og instruktører

Andreas Hasselbom - instruktør
Anne-Katrine Schott Poulsen - bestyrelsesmedlem og instruktør
Ann-Sofie Kleis-Olsen - instruktør
Benjamin Ndlovu - instruktør
Caya Asta Roslund Bech - instruktør
Charlotte Reimer Johansen - instruktør
Christian Bach Vase - instruktør
Claus Hansen  - bestyrelsesmedlem  (administrator) og instruktør
Daniel Parbst Waldau - instruktør
Ditte Rønnest - bestyrelsesmedlem
Emma Caroline Larsen - instruktør
Erik Olson - instruktør
Eskil Bech-Pedersen - instruktør
Frederikke Zeymer Jørgensen - instruktør
Freja Juhl Jørgensen - instruktør
Ida Mathilde Knigge - instruktør
Ida Vendelø Jørgensen - instruktør
Jonathan Ndlovu - instruktør
Josefine Larsen - instruktør
Julie Beier Lund - bestyrelsesmedlem (formand)
Julius Clovis - instruktør
Kamille Godvin - instruktør
Kamine Julie Dam Jacobsen - instruktør
Lasse Ingegaard Jeppesen - instruktør
Laura Francis - instruktør
Laura Møller Christensen - instruktør
Line Kanaris-Klein - instruktør
Liselotte Kragh - bestyrelsesmedlem og instruktør
Mallie Winsløv - instruktør
Malvina Miranda Schirmer - instruktør
Maria Guldmann - instruktør
Marie Reimer Larsen - instruktør
Mathilde Winther - instruktør
Mette Hansen - bestyrelsesmedlem (kasserer)
Mohammed Al-Ghazali - bestyrelsesmedlem og instruktør
Natalia Rós Nielsen - instruktør
Nina Thestrup Paul - instruktør
Oline Victoria Grønne - instruktør
Ori Vontangen Boukris - instruktør
Sandra Schiller Monsen - instruktør
Sara Egebjerg Kristensen - instruktør
Sarah Normand - instruktør
Signe Wandt Jensen - instruktør
Sofie Grønbech Hedal - instruktør
Theresa Bech Normand - instruktør
Tobias Dyrmose - instruktør
Trine Nørgaard - instruktør