Renoveringerne af gymnastiksalene på Katrinedals skole forventes ikke færdige i 2018, så derfor bliver det ikke muligt at tilmelde sig hold på denne skole, før vi er sikre på, at vi kan være der. Fugtskaderne i salene har desværre været omfattende.

På Rødkilde skole forventes renovering af hovedbygningen at starte i sommeren 2018. Skolen regner med, at administrationen flyttes over i en af gymnastiksalene, men vi ved desværre ikke hvilken af salene, det bliver endnu.

Comments are closed.

Post Navigation